Cân bằng môi trường, chia sẻ cộng đồng, phát triển thịnh vượng

Collecting realtime data and using it responsibly to create products and messages that deliver more value is the key to success for the next generation of products. At ACME, you'll help Product Teams harness the power of their data to create message and product experiences that matter.

Đến với Tái chế hãy cùng chúng tôi trải nghiệm

Môi trường làm việc

Năng động và thân thiện là những điều chúng tôi mang đến cho bạn một trải nghiệm hào hứng khi làm việc tại đây với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và sự hướng dẫn của quản lý tạo nên sự đam mê, nhiệt huyết hơn trong công việc.

Cơ hội việc làm công bằng và minh bạch

Cam kết tạo cơ hội việc làm công bằng và minh bạch cho tất cả mọi người theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu năng lực của công ty không phân biệt đối xử tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm.

Cơ hội nâng tầm nghề nghiệp

Với sự mở rộng và phát triển không ngừng trong tương lai của Công ty ở lĩnh vực Nhựa Tái chế bạn sẽ có cơ hội để học hỏi và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ với các chính sách thăng tiễn rõ ràng.

ACME

Công việc hiện tại
Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì. Hãy đến với Tái chế bạn sẽ được công nhận tài năng của bạn.